Průmyslová ohrožení

Na území obce s rozšířenou působností Pardubice se nacházejí celkem tři zóny (subjekty), pro něž jsou dle zákona o prevenci závažných havárií zpracovány vnější havarijní plány. Jsou jimi areál Paramo a areál SemtinZone. Třetí zóna – Flaga Opatovice nad Labem – reálně nepředstavuje nebezpečí, protože provozovatel v tomto areálu ukončil činnost.
Na území obce s rozšířenou působností Chrudim není vnější havarijní plán zpracován pro žádný subjekt.

Do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií jsou dále (kromě výše uvedených) zařazeni tito provozovatelé:

 • UNION CONSULTING s. r. o., sklady PHM Kostelec u Heřmanova Městce
 • EURO – Šarm spol. s r. o., Obchodní sklad Slatiňany
 • JARO s. r. o., provozovna Chrast u Chrudimi

Do skupiny A (menší množství nebezpečných látek) jsou zařazeni tito provozovatelé:

 • DEXTRA X, a. s., provozovna Pardubice – Černá za Bory, Průmyslová 473, Pardubičky
 • Ing. Petr Švec – PENTA s. r. o., provozovna v areálu AGROP a. s. Slatiňany
 • TOPEK – Oil.cz, a. s., provozovna S. K. Neumanna 2816, Pardubice
 • KYB Manufacturing Czech s. r. o., U Panasonicu 277, Pardubice – Staré Čívice

V současné době probíhá zpracování nových vnějších havarijních plánů a také informací pro obyvatele – ty se budou nově týkat všech uvedených subjektů.

Stacionární zdroje technologických havárií (pouze Pardubicko)

požáry PA PA NL orp
požáry a exploze
město Pardubice
[PDF, 11,88 MB]
únik toxických látek
město Pardubice
[PDF, 12,07 MB]
požáry a úniky NL
ORP Pardubice
[PDF, 18,09 MB]

Liniové zdroje rizik (pouze Pardubicko)

orp linie linie orp
technologické havárie
město Pardubice
[PDF, 13,17 MB]
technologické havárie
ORP Pardubice
[PDF, 14,81 MB]

Digitální mapa krizového řízení v ORP Pardubice

Železniční doprava

 • trať Kolín – Pardubice – česká Třebová (včetně seřazovacích náraží Pardubice a Rosice nad Labem)
  pásmo havarijního plánování je určeno přepravou chlóru a parametrem R = 1500 m
 • trať Pardubice – Havlíčkův Brod
  trať Pardubice – Hradec Králové
  pásmo havarijního plánování je určeno přepravou amoniaku a parametrem R = 400 m
 • trať Moravany – Chrudim
  trať Moravany – Borohrádek

  pásmo havarijního plánování je určeno přepravou amoniaku a parametrem R = 400 m

Silniční doprava

 • pásma havarijního plánování jsou determinována přepravou chlóru v sudech, propan-butanu v autocisternách a výbušnin
  parametr R = 200 m pro silnice I. a II. třídy
 • především tyto komunikace: I/36, I/37, I/2, I/322, II/298, II/333, II/324, II/355, II/340 a II/323

Ostatní rizika

Mezi ostatní rizika dále patří:

 • letecká havárie v koridoru letiště Pardubice
 • destrukce vodního díla (Seč a další)
 • teroristický útok
 • vodní dopravní havárie (v souvislosti se splavněním Labe)
 • havárie plynovodu Hrochův Týnec – Pardubice – Čeperka
 • ropovod Družba (Podhořany – Paramo)