Pomůcky

Leták se stručnými radami

Od našeho preventivního stánku a z besed si návštěvníci mohou odnést leták se základními radami. Pokud ho ještě doma nemáte, nevadí. Můžete si ho stáhnout zde. Formát DL (oboustranná A4 se 2 sklady).

Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele

Příručka, kterou vydal Hasičský záchranný sbor ČR. Obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Další z příruček vydaných Hasičským záchranným sborem ČR. Určena je pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, ale také obyvatelstvo.