Kde získat informace

Informace v průběhu mimořádné události nebo krizové situace

V případě závažné mimořádné události je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí mobilních prostředků. V Pardubickém kraji sledujte především vysílání Českého rozhlasu Pardubice na frekvencích 104,7 a 101,0 MHz.

Informace o možném nebezpečí

  • Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v
    případě vzniku mimořádných událostí na obecním (městském) úřadě.
  • Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraněobyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele.
  • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených opatřeních a způsobech jejich provedení u obecního (městského) úřadu.

Informace z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatel jsou obvykle umístěny na internetových stránkách jednotlivých obcí s rozšířenou působností, kde naleznete také kontakty na jednotlivé pracovníky krizových oddělení. V případě Pardubic jde o velmi detailní podrobnosti a naleznete je zde. V ORP Chrudim je informací zveřejněno o poznání méně. Rubriku krizové řízení má na svém webu také Pardubický kraj.
Vzhledem k tomu, že ochrana obyvatel patří do působnosti hasičů, naleznete cenné informace také na webu HZS Pardubického kraje.

Využít můžete také naši poradnu. Máte-li otázku a nenalezli jste na ni odpověď, neváhejte se zeptat. Rádi vám odpovíme nebo informaci zprostředkujeme.