Besedy a stánek

Jednadvacáté století je stoletím internetu. Ten ale není všemocný a ne každý ho používá. Součástí projektu Rady v nouzi proto jsou také „živé aktivity“ – besedy a preventivní stánek. Obě tyto aktivity nabízíme bezplatně a můžete si je objednat i vy.

Besedy

Rescueinfo z. s. nabízí obcím a zájmovým skupinám uspořádání besedy o ochraně obyvatel a postupech při mimořádných událostech. Besedu organizujeme formou přednášky s možností dotazů posluchačů v celém jejím průběhu. Po skončení besedy je ponechán dostatek času pro diskusi. Za samozřejmost považujeme zvolení takové formy besedy, aby byly informace co nejvíce srozumitelné a nedocházelo ke zbytečnému zahlcování posluchačů.
Kromě teoretické části má beseda také praktickou část. Při ní jsou posluchači seznámeni s potenciálními riziky, které hrozí v okolí jejich bydliště. Vše je ukazováno na detailní mapě se zakreslením zdrojů rizik a na digitální mapě záplavových území.

Podrobnosti o besedách naleznete zde.

Preventivní stánek

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí – povodně, havárie, terorismus – to jsou jen některé z nich. Všechny mají ale jedno společné: Lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem. To je bohužel věc, kterou si většna lidí neuvědomuje a v okamžku, kdy taková situace nastane, může být pozdě.
Spolek Rescueinfo se proto rozhodl v rámci projektu „Rady v nouzi“ připravit preventivně informační stánek pro veřejnost, zaměřený na ochranu obyvatel a chování v případě nejrůznějších krizových situací.

Rádi se zúčastníme i Vámi pořádané akce, stačí nás kontaktovat. Nemusí se jednat o akci s bezpečnostní nebo preventivní tématikou, její zaměření může být libovolné.
Vzhledem k zaměření projektu se účastníme především akcí na území bývalých okresů Pardubice a Chrudim, ale nebráníme se ani významným akcím mimo Pardubický kraj.

Podrobnosti o preventivním stánku naleznete zde.