Ohrožení povodní

Úseky toků s významným povodňovým rizikem

Na území ORP Pardubice a Chrudim se nachází celkem 5 úseků vodních toků, které byly označeny jako významně rizikové:

Labe

labe

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Vstup do mapy

Chrudimka

chrudimka

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Vstup do mapy

Bylanka

bylanka

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Vstup do mapy

Podolský potok

hermanak

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Vstup do mapy

Novohradka

novohradka

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Vstup do mapy

Další oblasti ohrožené povodní

Výše uvedené úseky vodních toků byly vyhodnoceny jako významně rizikové. Povodně ale mohou hrozit i na dalších vodních tocích a úsecích. Jmenujme například Loučnou v Dašicích nebo Žejbro v Rosicích. Tato místa naleznete v digitálním povodňovém plánu Pardubického kraje.

Pozor však na to, že tyto povodňové plány znázorňují pouze povodně, vzniklé jako důsledek rozvodnění vodních toků. Lokální přívalové srážky ale mohou napáchat škody i v místech, kterými žádný vodní tok neprotéká. Toto riziko je nejvyšší v kopcovitém terénu – zatímco v ORP Pardubice je takto ohrožených míst pouze 5, v ORP Chrudim jich je 69. Nejznámnější je v tomto ohledu bezesporu chrudimské sídliště Na Šancích.

Zvláštní povodně

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem.

Na území ORP Pardubice a Chrudim jsou zvláštní povodní ohroženy tyto obce:

Obec Ohrožující vodní nádrž Vodní tok
Lázně Bohdaneč Bohdanečský rybník Naháněč
Neratov Rozhrna Rozhrnský potok
Pardubice Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Pardubice – Drozdice Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Pardubice – Mnětice Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Pardubice – Nemošice Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Pardubice – Semtín Pohránovský rybník Velká strouha
Rokytno – Bohumileč Újezdský a Bohumilečský rybník Bohumilečský potok
Sezemice – Dražkov Újezdský a Bohumilečský rybník Bohumilečský potok
Sezemice – Lukovna Lábská bezejmenný tok
Slepotice Koupaliště Kolajka
Stojice Stojický rybník Struha
Úhřetická Lhota Hamry a Seč Chrudimka
Újezd u Sezemic Újezdský rybník Bohumilečský potok
Živanice Rozhrna Rozhrnský potok
Živanice – Dědek Rozhrna Rozhrnský potok
Běstvina – Pařížov Pařížov Doubrava
Bítovany – Bítovánky Farář Ležák
Bojanov Hamry a Seč Chrudimka
Bojanov – Kovářov Hamry a Seč Chrudimka
České Lhotice Hamry a Seč Chrudimka
Heřmanův Městec Zámecký rybník Podolský potok
Horní Bradlo Hamry Chrudimka
Horní Bradlo – Dolní Bradlo Hamry Chrudimka
Horní Bradlo – Travná Hamry Chrudimka
Chrast – Podlažice Horecký rybník Žejbro
Chroustovice – Poděčely bezejmenný rybník Mentourský potok
Chrudim Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Chrudim – Kozojedy Kozojedský rybník Markovický potok
Jenišovice – Štěnec Štěnecký rybník Řepnický potok
Křižanovice Hamry a Seč Chrudimka
Lozice Voletický rybník bezejmenný tok
Lukavice Prádelný rybník bezejmenný tok
Lukavice – Loučky Hluboký rybník bezejmenný tok
Míčov-Sušice – Rudov Lovětínský rybník Lovětínský potok
Ronov nad Doubravou – Mladotice Pařížov Doubrava
Ronov nad Doubravou Pařížov Doubrava
Ronov nad Doubravou Nový rybník bezejmenný tok
Slatiňany Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Stolany Panský rybník Stolanský potok
Svídnice Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Třemošnice – Hedvíkov Dolní Peklo Zlatý potok
Tuněchody Hamry, Seč, Křižanovice a Práčov Chrudimka
Úhřetická Lhota Křižanovice a Práčov Chrudimka
Zdroj dat: Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje