Tísňové volání

Na území celé ČR existuje několik linek určených pro přivolání pomoci v nouzi:

 • 150 Hasičský záchranný sbor
 • 155 Záchranná služba
 • 158 Policie ČR
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
 • v některých městech k nim přibývá navíc linka 156, tedy Městská policie

Pokud potřebujete pomoc konkrétní složky záchranného systému, je vždy rychlejší volat její národní tísňovou linku, tedy 155 v případě záchranné služby a 158 pro policii. Pokud si ale vzpomente pouze na linku 112, nikdy to nebude chyba. Linku 112 je naopak výhodnější použít v těchto případech:

 • událost vyžaduje společný zásah více složek IZS
 • mobilní telefon nemá signál vlastní sítě
  112 je jediné, číslo, které lze volat z jakékoliv sítě. V mobilním telefonu dokonce ani nemusí být vložena SIM karta.
 • nedokážete popsat místo události
  Pokud voláte na linku 112, zobrazí se operátorovi nejen číslo vašeho telefonu, ale také poloha na mapě. Vzhledem k tomu, že poloha se určuje prostřednictvím sítě GSM, není vždy dostatečně přesná. Může ale pomoci při určení oblasti v níž došlo k události.

Pravidla volání

Volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní sítě. Čísla volte vždy bez předvolby, pouze v případě některých podnikových ústředen může být nutné volat přes nulu.
Po vytočení tísňového čísla se dovoláte na operační středisko dané složky IZS, většinou v krajském městě. Po přihlášení operátora sdělte:

 • přesné místo události
 • Vždy uvádějte také název nejbližšího velkého města či obce. V každém kraji je několik obcí se stejným názvem a může tak dojít k omylu, který podstatně oddálí pomoc.
 • co se stalo
  Popište co nejpřesněji, co se stalo. Tyto informace jsou pro operátora velmi důležité při rozhodvoání, jakou pomoc poslat.
 • své celé jméno a telefonní číslo

Nadále nikam netelefonujte a mějte zapnutý telefon stále u sebe. Operátor Vám může volat zpět pro upřesnění situace.

Tipy a triky

 • Zjistěte si, jak se na vašem typu mobilního telefonu zapíná hlasitý odposlech. Mnohdy se vám při hovoru s operátorem tísňové linky budou hodit volné ruce.
 • Může se stát, že kvůli poruše mobilní sítě nepůjde uskutečnit hovor, i když bude mít telefon dostatečný signál. Pokud v takovém případě potřebujete přivolat pomoc, vyndejte SIM kartu a volejte linku 112.
 • Hovory na tísňovou linku městské policie jsou z mobilních telefonů směrovány do velkých měst. Pokud má vaše obec svoji městskou nebo obecní policii, vyplatí se mít uložené její přímé číslo.

Upřesnění místa události

Jsou situace, kdy je přesné určení místa události pro volajícího značně náročné. Pro tyto případy existuje kromě notoricky známých způsobů, jako jsou kilometráže silnic, také několik šikovných pomůcek.

Body záchrany
Bývají umisťovány v turisticky aktraktivních oblastech a setkat se s nimi můžeme především na horách a v národních parcích. Několik takových bodů je však umístěno i v lesích na Chrudimsku. Při oznamování mimořádné událostí stačí operátorovi sdělit označení tohoto bodu.

Čísla železničních přejezdů
Každý železniční přejezd na tratích ve vlastnictví státu má přidělené svoje číslo. Toto nezaměnitelné číslo je napsáno černým písmem na bílé, reflexní fólii a nachází se na rubové straně ramene každého výstražného kříže. U přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor nebo se závorami je umístěno na rubové straně světelné skříně.

Značení stožárů pouličního osvětlení
Problém s určením polohy může nastat nejen v otevřeném terénu, ale také v centrech velkých měst. Nedivte se proto, až vás operátor tísňové linky pošle k nejbližšímu sloupu veřejného osvětlení. Právě na nich totiž bývají v některých městech umístěny štítky s jednoznačnou identifikací a jež dokáže informační systém na operačním středisku přesně lokalizovat.

Aplikace Záchranka
Od roku 2016 existuje další možnost, jak zrychlit dostupnost pomoci v místech, která nelze snadno popsat. Tou možností je aplikace Záchranka, kterou si každý může stáhnout a nainstalovat do svého telefonu se systémem Android, iOS nebo Windows.
Přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155 a současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu.

Další praktické tipy, podle čeho se orientovat při volání na tísňovou linku, naleznete v příručce Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?, kterou vydal Hasičský záchranný sbor ČR.

Zneužití tísňových linek

Nápis „SOS“ nebo „Jen nouzová volání“ na displeji vašeho telefonu vždy odkazuje na linku 112 a ne k mobilnímu operátorovi, jak si mnoho lidí myslí. Tuto volbu také nabízí na úvodní obrazovce každý telefon, v němž není vložena SIM karta. Myslete na to, až budete dávat svůj starý telefon na hraní dětem.

Ukázka hovoru na tísňovou linku