Na sanaci v Paramu dohlédnou pyrotechnici

Pyrotechnickým průzkumem a průzkumnými vrty začala v areálu PARAMO druhá etapa sanačních prací. V této lokalitě je totiž reálná možnost nálezu nevybuchlé letecké munice z 2. světové války. Pokud by k nálezu došlo, muselo by město zahájit evakuaci osob v okruhu až 1100 metrů od místa nálezu.„Možnost nálezu nevybuchlé letecké pumy je stále poměrně vysoké. Rafinerie, bývalé Fantovy závody, byla několikrát terčem spojeneckých náletů na sklonku 2. světové války. Naposled byla nevybuchlá letecká puma nalezena v roce 1995 právě uvnitř areálu. To, že se při nedávných stavebních pracích v území kolem Parama žádná nevybuchlá munice nenašla, neznamená, že je toto území „čisté“. Proto musíme být připraveni na to, že budeme muset evakuovat značné množství obyvatel žijících v okolí, ale také školy a školky, nádraží, letiště a podobně,“ řekl primátor Pardubic a předseda bezpečnostní rady města Martin Charvát.

Klíčovou roli by v případě nutnosti evakuovat okolí nálezu sehrálo oddělení krizového řízení pardubického magistrátu, které by koordinovalo evakuaci osob z ohroženého území dle požadavků složek integrovaného záchranného systému. Sanace začne v pondělí 6. listopadu a její první část potrvá do pátku 10. listopadu. „Tento týden bude provedeno šest vrtů do hloubky šest metrů.  V prosinci a lednu pak budou sanační práce pokračovat skrývkou zeminy na celé ploše do hloubky cca 2 metry. Po celou dobu budou na výkopové práce dohlížet pyrotechnici, jejichž úkolem je minimalizovat případné riziko iniciace munice,“ řekl Jiří Kyncl, vedoucí oddělení krizového řízení magistrátu.

Město Pardubice a složky integrovaného záchranného systému se na případy, kdy může dojít k ohrožení zdraví či životů obyvatel, připravují průběžně.  Například součástí společného cvičení v polovině října byl nejen zásah v případě teroristického útoku, ale také evakuace ohrožených osob ze školských zařízení.

Tiskový úsek MmP

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *